رازی خاص برای رسیدن به موفقیت وجود ندارد. این تحقیق، تلاش بی‌وقفه و از تجارب خود و دیگران بهره‌گیری است. به جای ترس از شکست، ما باید از آن درس بگیریم و به سمت هدفمان پیش برویمچند کلمه در مورد ما

فقط حرفه ای ها

محسن فتحی زاده

مدیر عامل

MARK JANCE

CEO / FOUNDER

نسا سریریچی

انفورماتیک

MARK JANCE

CEO / FOUNDER

عباس شجاعی فرد

مدیر اجرایی

MARK JANCE

CEO / FOUNDER

امیر آزاده

مشاور گلخانه

MARK JANCE

CEO / FOUNDER
چند کلمه در مورد ما

و نحوه کار ما

Convallis ullamcorper aliquet ultrices orci cum vestibulum lobortis erat.